inschrijfformulier en inschrijfvoorwaarden

Inschrijfformulier 2020 – 2021
Download hier het inschrijfformulier2020.2021 of stel je vraag via het contactformulier . Binnen een week neemt de Beeldhouwschool contact op.

postadres:
Beeldhouwschool van Annette Boven
Zuthemerweg 25
8055 PJ Laag Zuthem

Inschrijfvoorwaarden Beeldhouwschool
De Beeldhouwschool biedt cursussen aan als zelfstandige ondernemer. Dit betekent voor een deelnemer dat deze zich direct aanmeldt bij de docent. Omdat de Beeldhouwschool een samenwerking is van diverse docenten hebben wij een aantal voorwaarden gesteld voor iedereen die zich aanmeldt voor een cursus.

• Aanmelden geschiedt door het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen.
• De aanmelding is bindend.
• Deelnemers worden ingeschreven in volgorde van aanmelding.
• Kan de deelnemer door overmacht (ziekte en rampspoed) toch niet deelnemen aan de cursus, dan kan deze nog in de twee weken voorafgaand aan de cursus contact opnemen met de betreffende docent en samen naar een oplossing zoeken. Daarna is het gehele cursusgeld verschuldigd.
• De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor ongevallen tijdens de cursus.
• Overmacht gedurende de cursus is voor verantwoordelijkheid van de deelnemer en cursusgeld kan dan niet gerestitueerd worden.
• Bij ziekte of afwezigheid van een docent tijdens de cursus wordt de gemiste les altijd ingehaald. 

Mis je zelf een les? Je kan, i.o.m. docent, tot 2 lessen inhalen binnen de duur van je cursus. 
• de Beeldhouwschool factureert na inschrijving van de cursus en betaling geschiedt binnen twee weken na ontvangst van de factuur. Bij overschrijding van deze termijn wordt  8,05% over het totaal te betalen bedrag in rekening gebracht.