Leerling en Leermeester


Beeldende Vormgeving: Leerling & Leermeester; Talentklas

De Talentklas is voor mensen vanaf 15 jaar met talent voor en interesse in beeldende kunst en vormgeving.  
De activiteiten in de werkplaats zijn gericht op het intensief begeleiden van mensen, die voor langere tijd bezig willen zijn met het ontwikkelen van hun beeldende vermogens. Aan de hand van opdrachten leer je op studiematige wijze de zeggingskracht van beeldtaal ontdekken en hoe je een idee op je eigen wijze vertaald naar een beeld. Door het maken van keuzes vindt bewustwording van autonomie plaats en ontwikkel je een eigen handschrift c.q. beeldtaal. Dit maakt de Talentklas uitermate geschikt als vooropleiding voor de kunstacademie.
Aan de Talentklas kunnen maximaal acht personen per dag (deel) meedoen.
Door deze kleinschalige opzet wordt een omgeving gecreëerd met veel ruimte en aandacht voor individuele begeleiding. Creatieve mogelijkheden, talenten en originele manier van denken kunnen zo optimaal worden ontdekt en ontwikkeld.

“Kunst is communicatie door middel van beeldtaal”

Uniek werk 
Omdat de beeldhouwschool de individuele kwaliteiten van iedere deelnemer ten volle tot ontwikkeling wil laten komen is er vooraf overleg met de deelnemer en eventueel betrokken opdracht gevende (onderwijs) organisatie. Tijdens dit overleg wordt het eigen werk bekeken en de motivatie besproken.
Bij deelname aan de Talentklas worden de begeleidingsdoelen in een plan van aanpak opgesteld en in een overeenkomst vastgelegd. Deze wordt regelmatig met betrokkenen geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
Wanneer mogelijk kunnen de Talentklas en cursussen op eenzelfde tijdstip plaatsvinden. Hierbij word nauwlettend gekeken of dit niet ten koste gaat van de individuele begeleiding van leerlingen. De beeldhouwschool streeft volwaardige participatie en integratie van verschillende doelgroepen na, omdat ieder mens uniek en gelijkwaardig tegelijkertijd is. Hierbij staat het zorg dragen voor elkaar hoog in het vaandel.

Fotografie, grafiek, keramiek…
De Talentklas biedt een breed artistiek aanbod vanuit andere vakdisciplines. Doel hiervan is een zo breed mogelijke beeldende ontwikkeling te stimuleren. Onder andere grafiek, fotografie, portret tekenen en -boetseren en kleurenleer. Tenminste 2 maal per jaar brengen we een bezoek aan een expositie.

Vakbekwaam
De vaste begeleiding is in handen van Annette Boven, professioneel kunstenaars met een eigen beroepspraktijk en didactische ervaring.

Info & Kosten
Minimaal 30 dagdelen van 4 uur op maandag of dinsdag
Tijden 13.00 – 17.00 of in overleg.
Deelname aan excursies zijn voor eigen rekening.
De kosten voor de Talentklas worden gerekend per dagdeel. Bij minimaal 30 dagdelen zijn kosten € 1060,- incl. oefen- / basismateriaal papier, klei, gips, was e.d.
Het komt voor dat de school, werkgever of uitkerende instantie de financiering op zich neemt.

Kunstwerk van Leerling & Leermeester

Kunstwerk van Leerling & Leermeester