Talentklas – Visie versus Kijken


Beeldende Vormgeving: Talentklas

De Talentklas is er voor diegenen die al langer beeldend bezig zijn of die zich voor langere tijd bezig willen houden met het ontwikkelen van hun beeldende vermogens.  

Aan de hand van opdrachten leer je op studiematige wijze de zeggingskracht van beeldtaal ontdekken en hoe je een idee op je eigen wijze vertaald naar een beeld.
Door het maken van keuzes vindt bewustwording van autonomie plaats en ontwikkel je een eigen handschrift c.q. beeldtaal. Dit maakt de Talentklas uitermate geschikt als vooropleiding voor de kunstacademie.

Aan de Talentklas kunnen maximaal acht personen per dagdeel meedoen.
Door deze kleinschalige opzet wordt een omgeving gecreëerd met veel ruimte en aandacht voor


– Individuele begeleiding / Persoonlijke verdieping
– Beeldend experimenteren / Creatief associëren
– Visie Versus Kijken
– Filosoferen

“Kunst is communicatie door middel van beeldtaal”

Fotografie, grafiek, beeldend experiment…
De Talentklas biedt een breed artistiek aanbod vanuit andere vakdisciplines. Doel hiervan is een zo breed mogelijke beeldende ontwikkeling te stimuleren. Onder andere grafiek, fotografie, portret tekenen en -boetseren en kleurenleer. Tenminste 1 maal per jaar brengen we een bezoek aan een expositie.

Vakbekwaam
De vaste begeleiding is in handen van Annette Boven, professioneel kunstenaars met een eigen beroepspraktijk en didactische ervaring.

Info & Kosten
Aan de hand van het beeldende werk van de deelnemer vindt voorafgaand aan de lessen een kennismakingsgesprek plaats.
Minimaal 25 dagdelen van 3 uur op maandag of vrijdag
Tijden maandag 13.30 – 16.30 / vrijdag 9.30 – 12.30
De kosten voor de Talentklas zijn € 1075,- incl. oefen- / basismateriaal papier, klei, gips, was e.d.

Kunstwerk van Leerling & Leermeester

Kunstwerk van Leerling & Leermeester