AANSCHUIVEN BIJ DE KUNSTENAAR

Een andere kijk op persoonlijke ontwikkeling

Wanneer vaste patronen je in de weg gaan zitten en je de behoefte voelt om deze te doorbreken, geeft  ‘Aanschuiven bij de Kunstenaar’ inzicht in je eigen handelen en denken. Dit doen we aan de hand van diverse (beeldende) opdrachten, waar je in je eigen tempo mee aan de slag gaat; de Kunstenaar kijkt met je mee.

De vormen waarin we werken zijn een tweegesprek, thuisopdrachten en vooral zelf aan het werk in het atelier of buiten in de natuur.  Jouw verhaal  staat centraal.

Ontdek hoe de manier waarop je kijkt van invloed is op je beeldvorming en handelen. Doel is hier inzicht in te krijgen om vaste patronen te kunnen doorbreken. Hierdoor ga je meer rust en vertrouwen ervaren in je dagelijkse wandelgang.

Een andere kijk naar jezelf creëert nieuwe mogelijkheden en het biedt handvatten om stappen te zetten, zodat je je beste zelf , zo niet je mooiste zelf,  kan zijn.

Op basis van je persoonlijke proces wordt een vervolgtraject ingezet.

Aanschuiven kan van jong tot oud!

Tarieven:

Intakegesprek 1 uur € 30,-

Particulieren betalen een bijdrage van € 111,- voor 1,5 uur

Diegenen die de kosten vergoed krijgen door de werkgever of de kosten kunnen opnemen in eigen bedrijfsadministratie betalen een bijdrage van € 142,50  

Omdat nog veel verzekeraars counseling en coaching niet ( meer ) of maar ten dele vergoeden en  ‘Aanschuiven’ toegankelijk wil zijn voor alle inkomensklassen is het tarief een richtprijs.

Het Gesprek – Annette Boven – 1999

“Talent is een gegeven, maar staat niet op zich; je moet het ontwikkelen en bijschaven. Met open vizier de wereld inkijken en je laten verwonderen door datgene wat er om je heen gebeurt; kijken, zien en inademen. Telkens weer opnieuw inhoud geven aan talent.
Beelden maken is een proces waarbij het verstand en het gevoel elkaar in snel tempo afwisselen. Gevoelsmatig neem je beslissingen die je ‘verstandig’ uitvoert. Een beeld laat zich niet dwingen en vraagt om een evenwichtig proces; een zorgvuldig afwegen van benoembare en onbenoembare onderdelen.” 

Waar ik Nu ben komt door – 35 jaar ervaring als docent beeldende kunst in onderwijs en vrije tijd – Beeldende kunstenaarschap  – Art Based Learning – Sir Ken Robinson – Inzichtelijke gesprekken met energieverkenners – Ik leer anders Agnes Oosterveen – Talentfluisteraars Luk Dewulf & Els Pronk – Onnoembaar veel kunstenaars, musici, dansers, fotografen enz. –


@
error: Deze inhoud is beschermd!