PRIVACYVERKLARING

De Beeldhouwschool kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Beeldhouwschool en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Beeldhouwschool verstrekt. De Beeldhouwschool kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

WAAROM De Beeldhouwschool GEGEVENS NODIG HEEFT
De Beeldhouwschool verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

HOE LANG De Beeldhouwschool GEGEVENS BEWAART
De Beeldhouwschool bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
De Beeldhouwschool verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar debeeldhouwschool@gmail.com. De Beeldhouwschool zal zo snel mogelijk, maar binnen een week, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
De Beeldhouwschool neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Beeldhouwschool maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BHS op via debeeldhouwschool@gmail.com.

De Beeldhouwschool is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Mimosastraat 1i, 8013 SB Zwolle
Postadres: Zuthemerweg 25, 8055 PJ Laag Zuthem

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 08183593
E-mailadres: debeeldhouwschool@gmail.com


@
error: Deze inhoud is beschermd!