TALENTCOACHING

…in gesprek met de Talentzoeker
Een andere kijk op persoonlijke ontwikkeling d.m.v. Leren van Kunst

Iedereen heeft meerdere talenten en wanneer je dit talent volgt, voel je je geïnspireerd en haal je het beste uit jezelf. Je talent is je natuurlijke energiebron; als je doet waar je goed in bent geeft dat energie, als je doet waar je niet goed in bent kost dat energie. Als je dus weet wat je talenten zijn, kun je keuzes maken die echt bij je passen.

Talentcoaching vindt plaats in de vorm van een tweegesprek en thuisopdrachten, met als doel een zoektocht naar jouw eigenheid en mogelijkheden in gang te zetten. Jouw verhalen en/of beeldende werk staan centraal, om erachter te komen wat je in de weg staat, waar je blij van wordt en waar je een talent onbenut laat.

We gaan op zoek naar een andere kijk die een nieuwe blik op je mogelijkheden creëert. Deze bewustwording biedt handvatten om stappen te ondernemen in een andere richting, zodat je meer uit jezelf kan halen.

Talentcoaching is er voor mensen die beeldend bezig zijn of mensen die zoeken naar meer authenticiteit in hun dagelijkse wandelgang. De insteek van talentcoaching is beeldend en visueel gericht, omdat de manier waarop wij waarnemen een bron van kennis is, die ons veel vertelt over onszelf en onze beeldvorming in het algemeen.

Affiniteit met kunst, in de breedste zin van het woord, is een pré.

Tarieven:
Voor een duur van 1,5 uur betaalt u € 90,-. Op grond van persoonlijke wensen wordt in overleg een vervolgtraject uit gezet. 

Het Gesprek – Annette Boven – 1999

“Talent is een gegeven, maar staat niet op zich; je moet het ontwikkelen en bijschaven. Met open vizier de wereld inkijken en je laten verwonderen door datgene wat er om je heen gebeurt; kijken, zien en inademen. Telkens weer opnieuw inhoud geven aan talent.
Beelden maken is een proces waarbij het verstand en het gevoel elkaar in snel tempo afwisselen. Gevoelsmatig neem je beslissingen die je ‘verstandig’ uitvoert. Een beeld laat zich niet dwingen en vraagt om een evenwichtig proces. Een zorgvuldig afwegen van benoembare en onbenoembare onderdelen van een beeld.” 

De talentzoeker haalt haar dichtvuur uit: – 30 jaar ervaring als docent beeldende kunst in onderwijs en vrije tijd – Beeldende kunstenaarschap  – Art Based Learning – Sir Ken Robinson – Inzichtelijke gesprekken met energieverkenners – Ik leer anders Agnes Oosterveen – Talentfluisteraars Luk Dewulf & Els Pronk – Onnoembaar veel kunstenaars, musici, dansers, fotografen enz. –


@
error: Deze inhoud is beschermd!